Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τετάρτη 21/2/ στις 18:00 μ.μ.


Αποτέλεσμα εικόνας για δΗΜΑΡΧΕΊΟ κΑΤΕΡΊΝΗςΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστών για την Κατασκευαστική Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης – Δήμου Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ (ΚΑ.Δ.Κ.Ε.)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Διόρθωση τυπικού σφάλματος στην 76/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Λήψη απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση της μελέτης με αριθμό 8/2018 “Καθαρισμός  παραλιακών ακτών του Δήμου Κατερίνης  έτους 2018” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό
Εισηγητής: Τσιουκάνης Κωνσταντίνος, αντιδήμαρχος
 1.  
Τροποποίηση της 750/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2018”
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 1.  
Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ)
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 1.  
Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 1.  
Κατανομή ποσού 297.103,67 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Α΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των σχολικών τροχονόμων από Απρίλιο έως Ιούνιο του 2018
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 1.  
Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας


Η Πρόεδρος