Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Σεπτέμβριος
Πίνακας του Edmund Blair Leighton (1852 – 1922)Σπορές & Φυτεύσεις τον Σεπτέμβριο για Υπαίθριες Καλλιέργειες

Στο ημερολόγιο σποράς λαχανικών του Σεπτεμβρίου παρουσιάζονται λαχανικά και κηπευτικά που φυτεύονται αυτήν την εποχή για υπαίθρια καλλιέργεια. Συγκεκριμένα, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για τις συνθήκες σποράς όπως και για την κατάλληλη μέθοδο και τεχνική με την οποία πραγματοποιείται η σπορά κάθε είδους. Με σκοπό τον εμπλουτισμό του, το ημερολόγιο ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Anethum graveolens

Θερμοκρασία Εδάφους: 17 - 22 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 120 - 150


Παρατηρήσεις:
1. Δεν θάβονται ή καλύπτονται οι σπόροι.
2. Για παρατεταμένη συγκομιδή ο άνηθος σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

Anthriscus cerefolium

Θερμοκρασία Εδάφους: 15 - 18 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 14
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 90


Παρατηρήσεις:
1. Σπορά σε σπορείο ή απευθείας στο έδαφος.
2. Η μεταφύτευση του ανθρίσκου πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ειδάλλως είναι προτιμότερη η απευθείας σπορά.
3. Το μυρώνι σπείρεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

Cichorium endivia

Θερμοκρασία Εδάφους: 2 - 23 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 45 - 90


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή το αντίδι σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

Pisum sativum

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 9 - 13
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 80


Παρατηρήσεις:
1. Εμβάπτιση των σπόρων του αρακά σε νερό για 4 ώρες πρό της σποράς.
2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί αρακάς τα 4 τελευταία χρόνια.

Brassica rapa var. rapa

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 – 90


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή η ρέβα σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

Brassica oleracea var. gongilodes

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 50 - 70


Παρατηρήσεις:
Το γούλι σπέρνεται απευθείας στις οριστικές θέσεις.

Daucus carota

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 120


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του καρότου γίνεται απευθείας στα πεταχτά ή σε γραμμές.
2. Το καρότο σπέρνεται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.
3.Οι βραγιές έχουν ύψος 25 - 35 cm, με απόσταση από κέντρο σε κέντρο βραγιάς 1,5 m.
4. Για παρατεταμένη συγκομιδή του καρότου πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

Tordylium apulum

Θερμοκρασία Εδάφους: 18 - 22 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 12 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 100 - 120

Brassica oleracea var. botrytis

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 240


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του κουνουπιδιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

Allium cepa var. cepa

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 5
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85


Παρατηρήσεις:
Η φύτευση του κοκκαριού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

Brassica oleracea var. capitata

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 110


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του λάχανου πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχουν ξανακαλλιεργηθεί λάχανα τα 4 τελευταία χρόνια.

Petroselinum Crispum

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85


Παρατηρήσεις:
Εμβάπτιση των σπόρων του μαϊντανού σε νερό για 24 ώρες πρό της σποράς.

Lactuca sativa

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 14
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85


Παρατηρήσεις:
1. Οι σπόροι φυτεύονται σχεδόν επιφανειακά διότι έχουν ανάγκη φωτός για να βλαστήσουν.
2. Για παρατεταμένη συγκομιδή του μαρουλιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες μαρουλιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.
Brassica oleracea var. italic

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 150 - 180


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του μπρόκολου πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχουν ξανακαλλιεργηθεί μπρόκολα τα 4 τελευταία χρόνια.

Beta vulgaris

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 – 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 8
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 50 – 80


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του παντζαριού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

Allium ampeloprasum

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 150


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του πράσου πραγματοποιείται είτε σε σπορείο είτε απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Μπορούν να συγκαλλιεργηθούν με καρότα και κρεμμύδια (κοκκάρια).
3. Αποφεύγεται η φύτευση του πράσου σε εδάφη που τα τρία τελευταία χρόνια έχουνε καλλιεργηθεί κρεμμύδια.

Raphanus sativus

Θερμοκρασία εδάφους: 13 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 4
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του ραπανιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες ραπανιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

Eruca sativa

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 25 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 40 – 50


Παρατηρήσεις:
Η σπορά της ρόκας γίνεται απευθείας στις οριστικές θέσεις. Πραγματοποιείται στα πεταχτά ή σε γραμμές επάνω σε βραγιές.

Apium graveolens

Θερμοκρασία Εδάφους: 21 – 24 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 – 120


Παρατηρήσεις:
Η σπορά του σέλινου γίνεται σε σπορείο ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.

Brassica juncea

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 25 – 50


Παρατηρήσεις:
1. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σιναπιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.
2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί σινάπι τα 4 τελευταία χρόνια.

Spinacia oleracea

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 23 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 6 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 40 – 85


Παρατηρήσεις:
1. Το σπανάκι σπέρνεται απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Η φύτευση του σπανακιού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.
3. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σπανακιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

https://www.kipogeorgiki.gr/journal2/blog/post?journal_blog_post_id=37#ΑΝΗΘΟΣ