Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ - Όλοι οι πίνακες Πανελλαδικές 2016
Αγωνία τέλος σήμερα για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα ΤΕΙ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του

Εμπορικού Ναυτικού 72.973 υποψήφιοι.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΩΝ -ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2015 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΩΝ –ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΒ ΝΕΟ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
Στατιστικά στοιχεία επιτυχόντων
O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή φέτος ανήλθε σε 105.548 (75.224 με το Νέο ΓΕΛ, 3.219 με το Παλαιό ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’, 14.339 με το 10% του ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’, 9.411 με το Νέο ΕΠΑΛ, 2.019 με το Παλαιό ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α’ και 1.336 με το 10% του ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α’), ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός υποψηφίων ήταν 104.616.
Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 72.973 υποψήφιοι, ενώ το 2015 εισήχθησαν 70.988.
Πώς θα κάνετε εγγραφή στη σχολή που περάσατε
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής από το υπουργείο Παιδείας οι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στις σχολές που πέρασαν:
  • Οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα χρησιμοποιούν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν για το μηχανογραφικό τους δελτίο.
  • Στη συνέχεια, οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, η γραμματεία του τμήματος ή της σχολής ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εισαγομένους                                                                                                                                            Πηγή:
http://tvxs.gr/news/ellada/deite-tis-baseis-eisagogis-se-aei-kai-tei-oloi-oi-pinakes