Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Πιλοτικό πρόγραμμα για την προστασία της κοιλάδας του Αξιού

Εφαρμογή μέτρων περιορισμού των αναγκών άρδευσης με την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του νερού...Αποτέλεσμα εικόνας για Αξιός

H εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της κοιλάδας του ποταμού Aξιού στο ελληνικό έδαφος αποφασίστηκε σε σύσκεψη χθες υπό τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Τσιρώνη και τη συμμετοχή του ειδικού γραμματέα Υδάτων Ι. Γκανούλη, του Γ. Κρεμλή από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπηρεσιακών παραγόντων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, το πρόγραμμα, εκτός των άλλων, θα αποσκοπεί στην αποτροπή της ρύπανσης νερών και υπεδάφους καθώς θα περιλαμβάνει:

* Εφαρμογή μέτρων περιορισμού των αναγκών άρδευσης με την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του νερού.

* Επαναχρησιμοποίηση του νερού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

* Αξιοποίηση του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα σε εκτεταμένες περιοχές της κοιλάδας για τη δημιουργία ενεργειακού πάρκου εκμετάλλευσης της γεωθερμίας και της βιομάζας.

* Αναδιάρθρωση καλλιεργειών με την ενεργοποίηση πολυλειτουργικών προβλέψεων των χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε.
πηγή: Εφημερίδα Αυγή.