Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης την Τρίτη 15/11 στις 7 και 8:30 μμ

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοτικο συμβουλιο κατερινης
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης

στο εξής θέμα:

Ψήφιση του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος


                                                               Ο Πρόεδρος


 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:  
                                                                

 1.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων για το έτος 2017 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους – Κατερίνης ενόψει Χριστουγέννων
Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας


 1.  
Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία πλατείας στη Δημοτική Κοινότητα Κορινού
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος


 1.  
Εξέταση ενστάσεων και εμμονή ή μη  στην 73/2015 απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος


 1.  
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος


 1.  
Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος


 1.  
Καθορισμός τιμής διάθεσης και ποσότητας καυσοξύλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων Τ.Κ. Μηλιάς για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 ύστερα από την αριθ. 8/2016 απόφαση της Τ.Κ. Μηλιάς
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη της 83/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Π.Α.Π. με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος ΟΠΠΑΠ


 1.  
Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

                                                       

Ο Πρόεδρος