Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Τετάρτη 9/11 στις 7 μμ

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοτικο συμβουλιο κατερινης
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


                                                                                       

 1.  
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
 

 1.  
Τροποποίηση της 317/2015 απόφασης Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το χρόνο ισχύος της υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων υποβληθησόμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος


 1.  
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος                                    


 1.  
Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγ. Κων/νου – Φούντα – Αγ. Κωνσταντίνος Τοπικής Κοινότητας Λόφου Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ και σύμβασης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης» (83/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Έγκριση ή μη παραλαβής της μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος Πέλεκα και διαμόρφωση κοίτης για αντιπλημμυρική προστασία και απόληψη υλικών»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Ορισμός μελών για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος


 1.  
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον οικισμό της Γρέβενης» (33/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση 2ου δακτυλίου πόλεως Κατερίνης» (56/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Έγκριση ή μη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (37/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                         


 1.  
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη – ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» της Δ.Κ. Περίστασης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών και μιας διπλής ηλεκτρονικής αντλίας υγρών καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κατερίνης (19/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ώστε να συνταχθεί το συμφωνητικό ανάμεσα στο Δήμο και στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΕΓΕ)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ


 1.  
Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ


 1.  
Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 262.206,10 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ’ κατανομή έτους 2016) (σύμφωνα με απόφαση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ


 1.  
Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων του συγκροτήματος του Α΄ ΕΠΑΛ για τη στέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ


 1.  
Ανάκληση της 608/2004 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση παραχώρησης χρήσης στη Γ.Γ.Ε.Ε. – Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. για ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην πόλη μας»
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ


 1.  
Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος


 1.  
Έκτακτη επιχορήγηση του ΟΠΠΑΠ για δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ


 1.  
Ψήφιση τεχνικού προγράμματος 2017
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος                        


 1.  
Καθορισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Καθορισμός τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Καθορισμός τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου άρθρου 10 του Ν. 1080/80 στο  Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
 

 1.  
Καθορισμός τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
 

 1.  
Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κλπ
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
 

 1.  
Καθορισμός τελών τέλεσης πολιτικών γάμων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος


 1.  
Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος
                                                                                                                                     
                                                       
Ο Πρόεδρος