Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Φόρος ιδιοκατοίκησης σε 4 εκατ. νοικοκυριά

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Καμία απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση δεν 
προβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους.


Η επιστροφή του «φόρου ιδιοκατοίκησης» σημαίνει στην πράξη ότι οι φορολογούμενοι που διαμένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες και ήδη πληρώνουν Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, θα επιβαρυνθούν με ένα ακόμη φόρο, που θα επιβληθεί επί ανύπαρκτων στην ουσία «τεκμαρτών εισοδημάτων» με συντελεστές 11%-33%.Στην παράγραφο 1 του άρ.39 του νέου ΚΦΕ περιγράφει ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, από εκμίσθωση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση. Ετσι, εισόδημα από ακίνητα θεωρείται και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση. Ο τρόπος υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος γίνεται με τον πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με έναν συντελεστή 3%.

Εάν το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή 11%, ενώ για μεγαλύτερα ποσά θα επιβάλλεται 11% στα πρώτα 12.000 ευρώ και 33% στο υπόλοιπο ποσό. Εκτιμάται ότι περίπου 4 εκατ. νοικοκυριά πρόκειται να επιβαρυνθούν με την εφαρμογή του φόρου της ιδιοκατοίκησης.

Απαλλαγή για τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση προβλέπεται μόνο για δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μεταξύ γονέων και τέκνων (και προς τις δύο πλευρές), για κύρια κατοικία.

Δείτε αναλυτικά παραδείγματα, πίνακες με τα τεκμήρια και τον αντιστοιχούντα φόρο, καθώς και τις αντιδράσεις της αγοράς που ήδη είναι έντονες, στο αναλυτικό θέμα που δημοσιεύει σήμερα η έντυπη Ημερησία.
Έθνος