Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Το ξεπούλημα των δημοσίων εκτάσεων του νομού μας, για συζήτηση στο Δημ. Συμβ. Κατερίνης

Το θέμα τους ξεπουλήματος των δημοσίων εκτάσεων της Πιερίας μέσω ΤΑΪΠΕΔ ( Αλυκές, παραλία στον Κορινό, ξενία, παραλία στους Νέους Πόρους και της έκταση του ΨΝΠΟ) έθεσα προ ημερησίας σήμερα το μεσημέρι στο δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης που συνεδρίαζε έκτακτα.
Στόχος να γίνει μια συζήτηση άμεσα για το θέμα αυτό ( δεδομένου ότι απουσίαζε ο δήμαρχος από την συνεδρίαση) και να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την προστασία του Δημοσίου Χώρου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποσχέθηκε ότι την εβδομάδα που έρχεται θα γίνει τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και θα είναι θέμα η μεταβίβαση αυτών των εκτάσεων στο ΤΑΪΠΕΔ. Ας προετοιμαστούμε!