Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Μέτωπο κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού
Δέκα από τις μεγαλύτερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της χώρας συγκρότησαν κοινό μέτωπο προκειμένου να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου που εντάσσει στο υπερταμείο την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.Οι 10 οργανώσεις καλούν την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το νερό ως δημόσιο αγαθό και περιβαλλοντικό - φυσικό πόρο και άμεσα να δεσμευτεί με ξεκάθαρο τρόπο, σε έξι σημεία, ανάμεσά τους και στο θέμα της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης που όπως επισημαίνουν πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες.

Συγκεκριμένα καλούν την κυβέρνηση μέσα από απτές πρωτοβουλίες να δευσμευθεί για:

- Δημόσια, βιώσιμη, ορθολογική και μη κερδοσκοπική διαχείριση των υδατικών πόρων.

- Διασφάλιση ότι οι εταιρείες διαχείρισης του πόσιμου νερού θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της δημόσιας, ορθολογικής και ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους πολίτες και όχι με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

- Διασφάλιση ότι η κλιμακωτή τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, θα εξυπηρετεί την ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε καθαρό νερό συμβάλλοντας συγχρόνως στην καλή κατάσταση των υδατικών σωμάτων, και όχι τη δημιουργία μεγάλων εσόδων – υπεραξιών από κατανάλωση νερού.

- Άμεση διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τα αναγκαία απαραίτητα έργα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων.

- Άμεση λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και των Συμβουλίων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, άμεση δημιουργία Ανεξάρτητης Διαχειριστικής Αρχής για τον έλεγχο των μέτρων της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της τιμολόγησης των αντίστοιχων υπηρεσιών.

- Άμεση ολοκλήρωση των μελετών Λεκανών Απορροής Ποταμών και των μελετών πλημμυρικών φαινομένων, ώστε να έχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB