Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Το Ποντίκι Web: Η έξαλλη των μπάτσων τακτική
Όταν οι «υπηρέτες του νόμου» τραμπουκίζουν σε βάρος φοιτητών, καταστηματαρχών και δημοσιογράφων

Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει κανείς κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πως «εκεί όπου τελειώνει η λογική, αρχίζει ο ελληνικός στρατός».

Στην καθημερινότητα ο πα­ραλογισμός της στρατιω­τικής θητείας ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την εικό­να που «βγάζει» η ελληνική αστυνο­μία προς την κοινωνία.

Τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρ­κεια και μετά το τέλος της πορεί­ας του Πολυτεχνείου με τις αγριό­τητες των ανδρών των ΜΑΤ και της ομάδας ΔΕΛΤΑ εις βάρος διαδηλωτών, καταστηματαρχών και ανυπο­ψίαστων πολιτών στη Βασιλίσσης Σοφίας και την πλατεία Εξαρχείων, αντίστοιχα, έχουν πάψει να προκα­λούν έκπληξη.

Άλλωστε, δεν ήταν η πρώτη φορά που οι «υπηρέτες του νόμου» μετα­τράπηκαν σε «αρνητικούς πρωταγω­νιστές» μιας βραδιάς μικροσυμπλοκών και εντάσεων.

Αν μάλιστα απου­σίαζαν οι ξυλοδαρ­μοί και τραμπουκισμοί των αστυνο­μικών σε βάρος κα­ταστηματαρχών και δημοσιογράφων στην πλατεία Εξαρχείων, η πο­ρεία της 41ης επετείου του Πολυ­τεχνείου θα ξεχνιόταν σύντομα.

Μετά τα βίντεο και τις καταγγελίες σχετικά με τους τραυματισμούς δη­μοσιογράφων από άνδρες της ομά­δας ΔΕΛΤΑ και το πλιάτσικο σε περί­πτερο στην πλατεία Εξαρχείων, στο οποίο φέρονται ως πρωταγωνιστές αστυνομικοί των ΜΑΤ, βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλη πειθαρχική και ποινική έρευνα από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και τον αρμόδιο εισαγγελέα για τον εντοπισμό των δραστών και την τιμωρία των ενόχων.

Γνωστοί άγνωστοι

Η αντίστοιχη διαδικασία έχει ακο­λουθηθεί και σε άλλα ανάλογα περι­στατικά.
Στα περισσότερα εξ αυτών οι υπαί­τιοι αστυνομικοί παρέμειναν «άγνω­στοι», αφού δεν εντοπίστηκαν ποτέ από τα αρμόδια όργανα.

Μάλιστα στην περίπτωση του σο­βαρού τραυματισμού του προέδρου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας Μάριου Λώλου, κατά τη διάρκεια δι­αδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας τον Απρίλιο του 2012, εξαφανίστη­κε ολόκληρη η διμοιρία.

Όσο για τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, με την υπόθεσή τους να καταλήγει στο δι­καστήριο, αντιμετωπίστηκαν με επι­είκεια από τους δικαστές, οι οποίοι είτε αθώωσαν τους κατηγορού­μενους λόγω «έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων» είτε τους επέβαλαν «ποινές - χάδια» και αυ­τές με αναστολή!

Πρόσφατο παράδειγμα η ποινική μεταχείριση που επεφύλασσε το δι­καστήριο στον αστυνομικό της ομά­δας ΔΕΛΤΑ Θεμιστοκλή Ποιμενίδη, κατηγορούμενο για τον σοβαρό τραυματισμό της αγωνίστριας του αντιδικτατορικού αγώνα και μέλους του Εργατικού Επαναστατικού Κόμ­ματος (ΕΕΚ) Αγγελικής Κουτσουμπού, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Σύνταγμα για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Η Αγγελική Κουτσουμπού είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όταν παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα της ομάδας ΔΕΛΤΑ.

Παρά τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που καταδείκνυαν τον αστυνομικό Θεμιστοκλή Ποιμενίδη ως υπαίτιο για τον σοβαρό τραυμα­τισμό της Αγγελικής Κουτσουμπού, τόσο η έδρα όσο και ο εισαγγελέας έκριναν ότι επρόκειτο για μια «κακιά στιγμή» και καταδίκασαν τον κατηγο­ρούμενο σε φυλάκιση ενός έτους με τριετή αναστολή, για «πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια».

Όσον αφορά τα επεισόδια της πε­ρασμένης Δευτέρας με πρωταγωνι­στές αστυνομικούς της ομάδας ΔΕΛ­ΤΑ και των ΜΑΤ στην πλατεία Εξαρ­χείων, ένα από τα θύματά τους – ο δημοσιογράφος του διαδικτυακού περιοδικού Vice.com Αντώνης Ντινιακός – μιλώντας στο «Π» εμφανίστη­κε εξαιρετικά επιφυλακτικός σχετικά με την έκβαση της έρευνας που διε­νεργεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υπο­θέσεων της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής.

«Πιστεύω πως αυτές οι έρευνες διε­ξάγονται για το ‘‘θεαθήναι’’, προκειμέ­νου να φανεί στην κοινή γνώμη πως η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε εγρή­γορση και δρα σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Δεν θεωρώ πως θα βρεθούν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΕΛΤΑ, οι οποίοι απρόκλητα με προπηλάκισαν και με χτύπησαν τη Δευτέρα το βρά­δυ. Θα παραμείνουν άγνωστοι, όπως άγνωστοι παρέμειναν τόσοι και τόσοι συνάδελφοί τους, υπαίτιοι για τους τραυματισμούς πολιτών και εκπροσώ­πων των ΜΜΕ, κατά το παρελθόν».

«Αγκάθι»… ΔΕΛΤΑ

Τα νέα κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας έχουν προκαλέσει προ­βληματισμό στα ανώτερα κλιμάκια της ηγεσίας στην ΕΛ.ΑΣ. Ειδικά η επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά των ανδρών της ομάδας ΔΕΛΤΑ (Δύναμη Ελέγχου Ταχείας Ανταπόκρισης) – συστήθηκε το 2009 από τον τότε Αττικάρχη και κατόπιν υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Γιάν­νη Ραχωβίτσα, με σκοπό την άμεση επέμβαση κατά τη διάρκεια επεισο­δίων – αποτελεί «αγκάθι» στο εσωτε­ρικό του Σώματος.

Στα πέντε χρόνια δράσης της συ­γκεκριμένης «ομάδας ταχείας επέμ­βασης» πολλά μέλη της έχουν πρω­ταγωνιστήσει σε τραμπουκισμούς και ξυλοδαρμούς διαδηλωτών και ανυποψίαστων πολιτών, παραμέ­νοντας τις περισσότερες φορές ατιμώρητοι!

Στις τάξεις του Σώματος θεωρού­νται «κοινό μυστικό» οι επαφές αστυ­νομικών που υπηρετούν στην ομάδα ΔΕΛΤΑ με μέλη της Χρυσής Αυγής, καθώς πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν διστάζουν να εκφράζουν δημό­σια τη συμπάθειά τους στη συγκεκριμένη νεοναζιστική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρ­κεια της έρευνας από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για «ακροδεξιά σταγονίδια» στις τάξεις του Σώματος, μεταξύ των ανώτερων αξιωματικών οι οποίοι απομακρύνθη­καν από τις θέσεις τους ήταν και ο τότε διοικητής της ομάδας ΔΕΛΤΑ, ο οποί­ος μετακινήθηκε σε άλλη υπηρεσία.

Μάλιστα, πριν από τρία χρόνια εί­χε προκληθεί σάλος από την ύπαρ­ξη ενός προφίλ με τίτλο «Ελληνι­κή Αστυνομία – Ομάδα ΔΕΛΤΑ» σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook), που έβριθε ρατσιστικών και ακροδεξιών σχολίων και ως διαχειριστής της οποίας εμφανιζόταν νε­αρός αστυνομικός, ο οποίος μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος τέθηκε σε διαθεσιμότητα.